Welcome to myszkow.pl!
     Reklama
drzwi Częstochowa Drzwi Częstochowa

EFS
Fundusze strukturalne są instrumentem realizacji polityki regionalnej Unii Europejskiej, nazywanej również polityką strukturalną. Rolą funduszy strukturalnych jest zwiększanie spójności społecznej i gospodarczej państw członkowskich Unii poprzez wspieranie regionów słabiej rozwiniętych.


Fundusze strukturalne są instrumentem realizacji polityki regionalnej Unii Europejskiej, nazywanej również polityką strukturalną. Rolą funduszy strukturalnych jest zwiększanie spójności społecznej i gospodarczej państw członkowskich Unii poprzez wspieranie regionów słabiej rozwiniętych. Wraz z wejściem do Unii Europejskiej 1 maja 2004 r., Polska stała się odbiorcą pomocy oferowanej w ramach wspólnotowej polityki regionalnej. W pełni korzysta z dostępnej pomocy na takich samych zasadach, jak pozostałe państwa członkowskie. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) – która nadzoruje nasze dofinansowania, jest agencją rządową podlegającą Ministrowi Gospodarki i Pracy. Powstała ona na mocy Ustawy z dnia 9 listopada 2000 roku o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Jej zadaniem jest zarządzanie funduszami pochodzącymi z budżetu państwa i Unii Europejskiej, przeznaczonymi na wspieranie przedsiębiorczości i rozwój zasobów ludzkich, uwzględniając w szczególności potrzeb małych i średnich przedsiębiorstw. PARP jest także jedną z instytucji odpowiedzialnych za wdrażanie działań finansowanych z Funduszy Strukturalnych. Celem działania Agencji jest realizacja programów w zakresie:
 • Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka (PO IG)
 • PARP będzie uczestniczyła w działaniach Programu Operacyjnego Innowacyjna
  Gospodarka w ramach osi priorytetowych:
  Oś priorytetowa 1: Badania i rozwój nowoczesnych technologii;
  Oś priorytetowa 3: Kapitał dla innowacji;
  Oś priorytetowa 4: Inwestycja w innowacyjne przedsięwzięcia;
  Oś priorytetowa 5: Dyfuzja innowacji;
  Oś priorytetowa 6: Polska gospodarka na rynku międzynarodowym;
  Oś priorytetowa 8: Społeczeństwo informacyjne - zwiększenie innowacyjności gospodarki.
 • Program Operacyjny Kapitał Ludzki (PO KL)
  Działanie 2.1 Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki
  Działanie 2.2 Wsparcie dla systemu adaptacyjności kadr
 • Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej (PO RPW)
  "Przyspieszenie tempa rozwoju społeczno- gospodarczego Polski Wschodniej w zgodzie z zasadą zrównoważonego rozwoju".
Nadzór nad działaniami PARP sprawuje Rada Nadzorcza, w skład, której wchodzą ministerstwa takie jak Ministerstwo Gospodarki i Pracy oraz Ministerstwo Finansów. Równie ważnymi organizacjami nadzorującymi PARP są zrzeszenia przedsiębiorców (Konfederacji Pracodawców Polskich, Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych, Związku Rzemiosła Polskiego, Krajowej Izby Gospodarczej oraz Naczelnej Rady Zrzeszeń Handlu i Usług), jak również reprezentanci regionalnych władz samorządowych.
 

Prawa autorskie © myszkow.pl Wszystkie prawa zastrzeżone.

Opublikowane: 2009-02-18 (4423 odsłon)

[ Wróć ]


Powered by dsi.pl

PHP-Nuke Copyright © 2005 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
Tworzenie strony: 0.15 sekund